Agrarisch Erfgoed Land van Vollenhove

De Boerderijenstichting Land van Vollenhove beoogt het behoud en de verbetering van het agrarische erfgoed in het Land van Vollenhove.

De historische boerderijen met hun bijgebouwen, erf, tuin en boomgaard maken deel uit van de regionale geschiedenis, cultuur en identiteit.

Wij verzamelen informatie over bestaande en al afgebroken historische boerderijen in deze regio en maken die informatie (foto’s, plattegronden, beschrijving van de historie van pand en bewoners) zichtbaar op deze website.

Ook verschaffen wij eigenaren van boerderijen informatie die hen helpt hun boerderij leefbaarder en duurzamer te maken met behoud van de historische waarden daarvan (tips voor onderhoud, herstel en verduurzaming; informatie over beschikbare vakmensen en diverse voorschriften en subsidies).

Wij kunnen dat niet alleen.
We hopen dat bewoners van oudere boerderijen in het Land van Vollenhove informatie over hun boerderij naar de stichting willen sturen (zie Contact), hun ervaringen met vernieuwing van een oude boerderijen willen delen en/of de werkgroep willen steunen door middel van donaties of “sponsorkliks”.

BOERDERIJEN

Verschillende typen boerderijen, het boerenerf, een kaart met locaties van karakteristieke boerderijen en toegang tot de Boerderijen Beeldbank.

Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. behoud agrarisch erfgoed.

Informatie over onderhoud, verbouwen, energiebesparing van historische boerderijen, over subsidies, beleid en wettelijke regelingen in verband daarmee, en over vakmensen in de regio.

Doelstellingen, activiteiten, bestuur, financiering, ANBI-status, jaarverslagen van de Boerderijenstichting en de privacy verklaring.